The Latest News of Assam

Axomor Aath Jilar Ek Lakh Manuh Porise Bipodot

Axomor ban poristhiti (Flood in Assam) ajio oporibortito hoiye ase. Ek lakh (100000) tkoiyo odhik lok Ei proloyngkori banor kobolot pori ase.

Axomor Athkhon jilar durbhogiya manuh dine nixai bipodhonkul jibon par korise.

Pachukhon noiye etiyao boi ase bipod ximar uporedi.

Axom sorkaror Disaster Management adhikarir (ASDMA) protibedon anuhori Ban biporjosto jilaxamuh hol- Lakhimpur, Jorhat, Karimganj, Karbi Anglong, Hojai, Golaghat, Sivasagar and Sonitpur.

Prai 150 gaon ei banor dwara akranto hoi ase.

Anhate nera-nepera boroxunor babe Guwahati mahanogorir kritrim ban adik bhayaboho hoi porise.

Guwahatir Jayanagar, Soimail aru VIP Road adi eleka kritrim banpanir babe adhik bipodor sristi korise.

নতুন খবৰ
1 of 10

Prai protidinei bibhinyo ancholot manuhor mrityur xongbad puwa goise.

Guwahati mahanogorite bidyutpristo hoi keibajono manuhor mrityu hoise.

Lakhimpur jilar Prai 1390 hectare khetir matibor beyakoi xotigrostho hoise ei banpanir porinotit swarupe. Eibur ancholot etiya krixokor dukh kulai pachiya nodhora obostha.

Raijor obhijug anuhori teuluke sorkaror porao henu kunu dhoronor Xohai ajiloike puwa nai. Sorkari xahajyor abihone kenedore petor bhatmuthi jugar koribo ei durbhogiya krikhok hokole.

Gulaghat jilar Dhansiri noi, Sonitpur jilar Jia Bharali, Cachar jilar Barak noi, Karimganj jilar Badarpurghat aru Kushiara noi aru hailakandir Katakhal noiyo Bipod Ximar uporedi boi thoka buli khoborot prakax paise.

Muthor uporot proti bosoror dore eibaro Axomkhon Xorbohoktiman BanPair Kobolot kokbokai ase.

Sarkari pokhor Xohai hohojug obohone raij etiya dikh hara.